Een oudejaarsvereniging staat voornamelijk bekend om zijn stunts. Met deze stunt proberen we media aandacht te genereren voor het dorp, maar eigenlijk doen we veel meer dan alleen een stunt. De activiteiten van Oudejaarsvereniging de Oliebol ontplooien zich voornamelijk rond de jaarwisseling. In de december maand wordt aan iedere leeftijdsgroep gedacht. Met name de jongste en de oudste inwoners van Vledder zijn vaak niet in de gelegenheid om het nieuwjaarsfeest te bezoeken en voor hen wordt daarom iets extra’s georganiseerd.

De Oliebol verleent steun bij de intocht van Sinterklaas, zodat het mogelijk blijft dat de goedheiligman ook het kleine Drentse dorp bezoekt. Twee dagen voor de jaarwisseling wordt er een bingomiddag georganiseerd voor de zestigplussers van Vledder en Doldersum. Bovendien krijgen de inwoners van Vledder en Doldersum, die in de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw in het ziekenhuis moeten verblijven, een ziekenbezoek van de Oliebol om ze een hart onder de riem te steken. Op oudejaarsavond organiseert De Oliebol al jaren een vuurwerkshow, deze is voor iedereen gratis te bezoeken. Onder het genot van een glaasje glühwein verzorgt door het bestuur kunt u genieten van deze show. De vuurwerkshow wordt sinds jaren om 20.00 uur op de Wellegies Weide ontstoken. In de avond van de jaarwisseling wordt vanaf 0:30 natuurlijk het nieuwjaarsfeest gevierd in de Tippe. Rond 01:30 zal gestart worden met de bekendmaking van de cadeaus voor de verenigingen en zal natuurlijk de stunt onthulling plaatsvinden. Op nieuwjaarsdag om 13:30 is de stunt voor de kerk bij de Tippe te bewonderen, waarna het bestuur met de stunt rond 14:00 een rondtocht door het dorp zal maken om deze aan alle bewoners te laten zien.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U leest op dit moment de privacyverklaring van Oudejaarsvereniging “de Oliebol”.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daar mee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden.

Omdat u lid bent van de vereniging, onderdeel uit maakt van de Club van 50 of donateur bent is het daarom goed dat u weet wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u het niet eens bent met deze verwerking neem dan gerust contact op met Sjors Heijman, secretaris.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-11105162 | KVK Nr. 40048983 | www.deoliebol.nl

 

Doel

Wanneer u lid bent van onze vereniging worden de volgende gegevens opgeslagen. Uw naam, woonadres, mailadres, telefoonnummer en het bankrekeningnummer. Het doel van deze gegevens is om u op de hoogte te houden van activiteiten binnen de verenigingen zowel via de mail, telefoon of doormiddel van uw woonadres. Daarnaast wordt uw bankrekeningnummer gebruikt om een automatische incasso uit te laten voeren.

Wanneer u deel uit maakt van de Club van 50 worden ook uw gegevens opgeslagen, de bedrijfsnaam of naam, het adres en het mailadres. Dit als doel om u/ uw bedrijf op te hoogte te brengen van activiteiten binnen de Club van 50. Daarnaast wordt uw logo getoond op de onze site en op de Powerpoint presentatie van de Club van 50 tijdens het nieuwjaarsfeest.

Ook heeft de vereniging ieder jaar een donateursactie, ook hiervoor maken wij gebruik van uw NAW-gegevens. Het doel hiervan is om jaarlijks onze donateurs te bezoeken.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens van onze leden worden bewaard totdat u geen lid meer bent van de Oudejaarsvereniging “de Oliebol”. Ook wanneer u trouwt wordt uw lidmaatmaatschap beëindigd.

Wanneer u geen deel meer uitmaakt van de Club van 50 worden ook uw gegevens verwijderd. Tot die tijd worden de gegevens van uw bedrijf bewaard.

Wanneer u verhuisd wordt uw naam verwijderd van onze lijst die gebruikt wordt tijdens de donateursactie, tot die tijd worden uw gegevens bewaard.

 

Delen van de gegevens met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oudejaarsvereniging “de Oliebol” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de site

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oudejaarsvereniging de Oliebol en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oudejaarsvereniging de Oliebol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Onze laatste stunt:

2018 - Johannes van den Bosch blijkt in Vledder te staan

Johannes

 VLEDDER – Oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder is verantwoordelijk voor de ontvoering van het metershoge beeld van Johannes van den Bosch. Dit borstbeeld verdween in de nacht van 19 op 20 december bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen.  De bestuursleden van de oudejaarsvereniging haalden het beeld weg als oudejaarsstunt.

In de bewuste nacht van dinsdag op woensdag wisten de bestuursleden het borstbeeld van 3,5 bij 2 meter binnen 4 minuten te ontvreemden. Gezien het tijdsbestek en de omvang van het beeld, een prestatie op zich. Bovendien stond Johannes van den Bosch op een risicovolle locatie om gepakt te worden, aangezien de gevangenis in Veenhuizen op steenworp afstand staat.

De Oliebol staat de laatste jaren bekend om het uithalen van markante stunts, om hiermee media aandacht voor het dorp en de omgeving te genereren. De oudejaarsstunts worden gebruikt om actualiteiten aan te kaarten of om een boodschap aan het dorp mee te geven. Dit jaar had de stunt betrekking op de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Generaal Johannes van den Bosch begon in 1818 met de stichting van de Koloniën in onder andere Frederiksoord en Veenhuizen aan een experiment om de armoede te bestrijden. Hij liet tientallen huisjes bouwen, zodat armoedige gezinnen uit de grote steden hier een nieuw bestaan op konden bouwen als boer. In 2019 zal in Frederiksoord in het voormalige inforium het ‘Huis van Weldadigheid’ worden gevestigd. In de toekomst zal dit informatiecentrum het startpunt moeten worden voor toeristen om de regio te bezoeken.  

Tijdens het nieuwjaarsfeest op nieuwjaarsnacht werd Johannes van den Bosch aan het dorp getoond. Met deze stunt wil De Oliebol het teruglopende toerisme binnen Vledder en omstreken aankaarten. Een plek op de UNESCO werelderfgoedlijst zal een boost moeten geven aan al het toerisme in de regio, zo ook voor Vledder en Doldersum. De mannen van De Oliebol hopen dat door een plek op de werelderfgoedlijst en het organiseren van evenementen in het dorp het toerisme weer aan zal trekken in Vledder en omgeving. Op nieuwjaarsdag zal het beeld nogmaals aan het dorp worden getoond. Diezelfde dag zal er contact worden gezocht met het Gevangenismuseum in Veenhuizen over de terugplaatsing van Johannes van den Bosch.

Oudejaarsvereniging De Oliebol bestaat sinds 1994 en heeft al vele opmerkelijke verdwijningen op haar naam staan, zo werden eerder de 'All You Need is Love' caravan ontvreemd en had de vereniging het grote boegbeeld 'Kos met de Snor' uit het Land van Ooit weggehaald. Zes jaar geleden ‘stuntte’ de vereniging met de ontvreemding van een enorme F104 Starfighter van luchtvaartmuseum Deelen bij Arnhem. In de jaarwisseling 2012-2013 presenteerden de mannen een enorme baanfiets die bij het wielercentrum Omnisport in Apeldoorn werd ontvreemd. Twee jaar geleden werd een enorme hobbel-eland van het zwaar beveiligde industrieterrein bij de IKEA in Zwolle ‘geleend’ als stunt.